Aksaray Yöresel Kültürel Kamusal Kurumsal Paylaşım sitesi Aksarayın en iyi Sitesi
Üyelik Giriş Yap | Üye Ol | Şifrem Neydi | Canlı Destek Facebook
Konu Açan sibel Aksarayli
5.04.2011 00:33:30
Normal Üye
sibel Aksarayli
 
Mutlumusun :
Yazmamış
Neden :
Yazmamış
SonKararinmi :
Yazmamış

Kusma  Yeni doðan bir bebek için, hatta daha büyük bebekler için bile beslenme sonrasýnda bir miktar besini dýþarý çýkarmak az rastlanan þey deðildir.

"Çýkarma" (yenen gýdalarýn çýkarýlmasý), bebeðin aðzýndan küçük miktarda sütün dýþarý çýkmasýdýr, çýkarma, kusma ile karýþtýrýlmamalýdýr. Kusma esnasýnda bebeðin midesindeki her þey güçlü bir þekilde aðýzdan dýþarý çýkarýlmaktadýr.

Kimi yeni doðmuþ bebekler her beslenme sonrasý yedikleri gýdanýn bir miktarýný çýkarýrlar, kimi bebekler yalnýzca çok nadir aralarla çýkarýrlar. Çýkarma çoðu anne babalar için çok sorunlu bir olaydýr (çünkü çoðu anne baba, omuzlarýnda bir bez olmadan bebeklerini kucaklarýna almamalarý gerektiðini öðrenmiþlerdir; oysa, bu nadiren bir probleme yol açar. Genelikle çocuk 7 aylýk ile 12 aylýk arasýnda bir yaþa geldiðinde, yeni bebek oturtulabiliyor ya da hareket edebiliyor ise problem kendiliðinden ortadan kalkacaktýr.

Bebeðin yediði gýdalarý neden çýkardýðý tam olarak bilinmemektedir; bunun sebebi belki de olgunlaþmamýþ bir sindirim sistemi yüzündendir. Daha büyük çocuklarýn ya da yetiþkinlerin aksine küçük bebeðin yemek borusu ile midesinin üst kýsmý arasýndaki kaslar henüz mide içeriðini aþaðý doðru itecek sekide geliþmemiþtir. Dolayýsýyla, herhangi bir hareket, hatta bebeði yatýrmak kadar bir hareket bile ya da sindirim sisteminin kendi tepkisi dolayýsýyla beslenme esnasýnda alman süt dýþarý çýkmaktadýr.

Bebeðin aðzýndan çýkan süt genelikle biraz ekþimsidir ve süt pýhtýsý içeriyor olabilir. Bu konuda endiþelenmeye gerek yoktur; çünkü dýþarý çýkarýlan süt sindirilme aþamasýndadýr.

Bebeðiniz yediði gýdalarý çýkartýyor ise ne yapmalýsýnýz?

Bazen bebekler midelerindeki gaz yüzünden yedikleri gýdalarý çýkartýrlar. Bu yüzden beslenme sonrasýnda bebeðinizi geðirtmek çok önemlidir. Biraz zamanlarýný alsa bile, anne ve babalar bebeklerini her beslenme sonrasýnda geðirtmeye çalýþmalýdýrlar. Bazý doktorlar bebeklerin mama sandalyesi gibi bir yerde beslenme sonrasýnda yarým saat kadar dikine oturtulmasýný da tavsiye etmektedirler.

Eðer yediði gýdalarý çýkaran bir bebeðiniz varsa, bu problem muhtemelen ne yaparsanýz yapýn devam edecektir. Bebeðiniz saðlýklý olduðu ve kilo almaya devam ettiði sürece doktorunuz bunu önemsemeyecektir; bu sizin için de önemsenmeyecek bir olay olmalýdýr.

Bununla beraber, kusmak endiþe gerektiren bir olaydýr. Yeni doðmuþ bir bebek, doðumdan birkaç saat sonra, hafif kan karýþmýþ olarak sümüksü bir sývý kusar. Bu, genellikle endiþe gerektirmeyen bir olaydýr. Çünkü bu kan doðum esnasýnda annedeki kanamanýn bebek tarafýndan yutulmasý nedeniyle kusmuða karýþmýþtýr. Kusma genellikle birkaç emzirme sonrasýnda da ortaya çýkabilir. Bununla beraber, daha fazla sürerse, bu yemek borusu ya da baðýrsaklarda daha ayrýntýlý bir incelemeyi gerektiren bir engel ya da týkanýklýk yüzünden olabilir.

Kusma ayrýca süte toleranssýzlýk ya da baþka bir hastalýðýn baþlangýç iþareti olarak da ortaya çýkabilir.

Bebeðiniz kusarsa ne yapmalý?

Beslenme sonrasýnda gýdasýný çýkarma adetinde olan bazý bebekler günde bir defa gibi sýk aralýklarla büyük miktarlarda kusarlar. Bu durumda doktorunuza durumu bildirebilirsiniz; fakat yine de yukarýda söylendiði gibi bebek saðlýklý görünüyor ve kilo almaya devam ediyorsa muhtemelen endiþelenecek herhangi bir neden yoktur.

Eðer kusmukta kan ya da yeþil safra varsa bebek derhal týbbi muayene görmelidir, çünkü böyle bir durum ciddi bir hastalýk belirtisi olabilir.

Kusmak kimi zaman bir enfeksiyon belirtisi olabildiði için, aslýnda hiç çýkartma adetinde olmayan bebeðiniz aniden kusarsa, bebeðin vücut ýsýsýný almalýsýnýz. Eðer vücut ýsýsý normal ise ve bebeðin davranýþlarý bir anormallik göstermiyorsa muhtemelen her þey yolundadýr. Eðer bebek kusmaya devam ederse doktorunuza haber veriniz.


İmza

Bilgi Yok

Cevap Yaz
Copyright
Bugün : 0 - 0 - 0 | Dün : 0 - 0 - 0 | Toplam : 182 - 1129 - 1311 | Üyeler : 0 - 2353 | Online : 0 - 1
Onlineler :
Neler Yaptık | Hakkımızda | İletişim | SiteMaps | Rss
2oo6-2o14 © Copyright Aksaray 68
Yazılım Tasarım
Aksaray 68

AKSARAY.TC - Bizimsite - Aksaray Bilisim - Ihlara - Aksaray Haberler- AxarayFm - siteni ekle
YASAL UYARI
Sitemiz, hukuka, yasalara, telif haklarına ve kişilik haklarına saygılı olmayı amaç edinmiştir. Sitemiz, 5651 sayılı yasada tanımlanan .yer sağlayıcı. olarak hizmet vermektedir. İlgili yasaya göre, site yönetiminin hukuka aykırı içerikleri kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Bu sebeple, sitemiz .uyar ve kaldır. prensibini benimsemiştir. Telif hakkına konu olan eserlerin yasal olmayan bir biçimde paylaşıldığını ve yasal haklarının çiğnendiğini düşünen hak sahipleri veya meslek birlikleri, info@Aksaray.tc mail adresinden bize ulaşabilirler. Buraya ulaşan talep ve şikayetler Hukuk Müşavirimiz tarafından incelenecek, şikayet yerinde görüldüğü takdirde ihlal olduğu düşünülen içerikler sitemizden kaldırılacaktır.

Ping your blog, website, or RSS feed for Free
 

Hızlı Sohbet