Aksaray Yöresel Kültürel Kamusal Kurumsal Paylaşım sitesi Aksarayın en iyi Sitesi
Üyelik Giriş Yap | Üye Ol | Şifrem Neydi | Canlı Destek Facebook
Konu Açan Ecrin Hüma
26.01.2011 18:47:59
Normal Üye
Ecrin Hüma
 
Mutlumusun :
Yazmamış
Neden :
Yazmamış
SonKararinmi :
Yazmamış

 01. Annesiz ve babasız olarak yaratılan kadın kimdir? 
01. Hz. Havva annemiz.. 

02. Hz. İbrahim (a.s.)'in ilk hanımı kimdir? 
02. Hz. Sâre. 

03. Hz. İbrahim (a.s.) Sâre'den sonra kimi nikâhına almıştır? 
03. Hâcer validemizi. 

04. Hz. Hâcer kimin annesidir? 
04. Hz. İsmail'in. 

05. Hz. Sâre, yaşlılık döneminde kimi doğurmuştur? 
05. Hz. İshak'ı. 

06. Hz. Asiye kimin hanımıydı? 
06. Fir'avun'un. 

07. Hangi peygamberlerin hanımları kendilerine iman etmemiştir? 
07. Hz. Nuh veHz. Lüt'un. 

08. Hz. Meryem'in anne ve babasının isimleri? 
08. Annesi Hanne, babası İmran. 

09. Hz. Meryem, hangi peygamberi babasız olarak dünyaya getirmiştir? 
09. Hz. İsa'yı 

10. Peygamber olmadığı halde, Hz. Cebrail ile konuşma şerefine nail olan kadın kimdir? 
10. Hz. Meryem. 

11. Hz. Meryem'in teyzesi kimdi? 
11. Hz. Zekerriya'nın hanımı, Hz. Yahya'nın annesi İşa. 

12. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen tek kadın kimdir? 
12. Hz. Meryem. 

13. Peygamberimiz (s.a.v.) „Dünya kadınlarının efendisi dört kadındır“ buyurmuştur. Kimdir bu kadınlar? 
13. Meryem, Asiye, Hatice ve Fatıma. 

14. Onbeş yıl peygamberlikten önce, on yıl da peygamberlikten sonra olmak üzere Rasülullah (s.a.v.) ile 
      yirmi beş yıl süren bir evlilik yaşayan validemiz kimdir? 

14. Hz. Hatice (r.anha) validemiz. 

15. Hz. Hatice validemiz Peygamberimizle evlendiğinde kaç yaşında idi? 
15. Kırk yaşındaydı. 

16. Rasülullah (s.a.v.)'ın, İbrahim dışındaki tüm çocuklarının annesi kimdir? 
16. Hz. Hatice (r.anha) validemiz. 

17. Hz. Peygamber (s.a.v.) efendimiz  Hz. Hatice’nin vefatından sonra kiminle evlenmiştir? 
17. Abdişemsoğullar kabilesinden, yaşlı ve dul bir hanım olan SEVDE (r.anha) ile evlenmiştir. 

18. Hz. Sevde (r.anha) annemiz, Rasülullah (s.a.v.) ile kaç sene evli kaldı? 
18. Hz. Sevde (r.anha), validemiz, hicretin birinci yılında vefat edinceye kadar,  
      beş sene Peygamberimizle birlikte yaşadılar. 

19. Sevde’den sonra Peygamberimiz kendisiyle evlenmiştir. Babası Hz. Ebubekir (r.a.) dır.  
      Fıkıhta, ilimde, tıpta, şiir’de ve etkili hitabette ondan daha ileride bir kadın görülmemiştir.  
      Ramazan ve Kurban bayramları hariç tüm yılı oruçlu olarak geçiren, hicri 58 yılında,  
      Ramazan ayında 68 vefat eden bu hanımı tanıyor musunuz? 

19. Hz. Aişe (r.anha) validemiz. 

20. Hz.Aişe ile evlendiğinde Peygamberimiz kaç yaşındaydı? 
20. 53 yaşındaydı. 

21. Peygamberimiz (s.a.v.) Hz. Aişe (r.a.)'den sonra kiminle, ne zaman evlendi? 
21. Hz. Ömer (r.a.)'in kızı Hafsa (r.anha) ile 

22. Bu evlilik, ne zaman yapılmıştı? 
22. Hz. Peygamber (s.a.v.) Hafsa validemizi, kocası Huzafe Oğlu Huneys Bedir savaşında şehir düştükten sonra, 
      hicretin üçüncü yılında nikahına almıştı. 

23. Hz. Peygamberimiz, Hafsa validemizden sonra, Bedir savaşında şehit düşen Haris oğlu Ubeyde'nin 60 yaşındaki 
      dul hanımıyla evlenmişti. Bu hanım aynı savaşta büyük hizmetlerde bulunmuştu. "Yoksulların annesi" lakabıyla da 
      anılan bu validemiz kimdir? 

23. Huzeyme kızı Zeyneb (r.anha) 

24. Kocası Ebu Seleme ile İslam uğruna Habeşiştan'a hicret etmiş, daha sonra onun Uhud savaşında şehit  
      düşmesinden sonra 44 yaşında dul kalmıştır. Allah Rasülü'nün beşinci eşi olan bu validemiz tanıyor musunuz? 

24. Ümmü Seleme (r.anha). 

25. Hz. Peygamber'in halasının kızıdır. Rasülullah (s.a.v.), Ümmü Seleme'den sonra kendisiyle evlenmiştir. 
      Bu nikahla ilgili olarak ayet nazil olmuştur. Kimdir bu cömertliği ile de ünlü olan ve Peygamberimize vefatından 
      sonra hanımları içinde en önce kavuşan müminlerin annesi? 

25. Cahş kızı Zeyneb (r.anha). 

26. Hz. Peygamber (s.a.v.) kaç yıl tek eşle yaşamıştır? 
26. 25 yaşından 53 yaşına kadar 28 yıl tek eşle yaşamıştır. 

27. Tanınmış bir kafir olan Safyan oğlu Musafi'nin eşiydi. Kocası, Müreysi, savaşında öldürüldü, kendisi ise esir 
      edildi. Savaş esiri demek cariye ya da köle demekti. Peygamberimiz (s.a.v.) esir kadınlarla hür kadınların eşit 
      olduğunu bir kez daha göstermek için kendisiyle evlendi. Bu evliliğin sonucu olarak bütün esirler serbest 
      bırakıldı. Müminlerin bu annesi kimdir? 

27. Haris Kızı Cüveyriye (r.anha). 

28. İslam dini bu eşitliği daha önce hangi evlenme olayı ile açıklanmıştı?  
28. Peygamberimizin Cahş kızı Zeyneb (r.anha)'i Zeyd (r.a.) ile evlendirişiyle. 

29. Hz. Peygamber (s.a.v.)'in kaç halası vardı?  
29. Altı halası vardı: Beyda Ümmühakim, burre, Atike, Safiye, Erva, Ümeyye. 

30. Annesi, Bedir savaşında Vahşi'ye Hz. Hamza (r.a.)'yı öldürten Hind'tir. Kocası Ubeydullah ile beraber 
      müslüman olmuş, Habeşiştan'a hicret etmiştir. Kocasının, dininden dönmesi üzerine kendisinden ayrılmış, 
      Medine'ye dönüşünden sonra da, Hz. Peygamber (s.a.v.) ile 55 yaşında evlenmiştir. Kendisi ziyarete gelen 
      Babası Ebu Süfyan'ın Peygamber'in döşeğinde uzanıp dinlenmesine, "Hayır sen oraya layık değilsin, sen 
      müşriksin, müşrikler pistirler" diyerek izin vermeyen bu hanımı, müminlerin bu annesini tanıyor musunuz? 

30. Ümmü Habibe (r.anha). 

31. Ümmü Habibe ile Peygamberimiz (s.a.v.)'in nikahı nerede ve kimin tarafından kıyılmıştır? 
31. Habeşiştan'da kral NECAŞİ tarafından. 

32. Kabilesi Yahudi idi. Hayber savaşında kocası Kinâne öldürülmüş, kendisi esir alınmıştı. Peygamberimiz onu azat 
      etti ve kendisine; "istersen özgür bir kadın olarak kavmine dönebilir, istersen müslüman olarak bana eş olabilirsin" 
      demiş, o da müslümanlığı ve Peygamber'e eş olmayı seçmiştir. Eskiden Yahudi  olması nedeniyle bir ara, 
      Peygamberimizin diğer eşleri tarafından küçümsendiği duygusuna kapıldı, çok üzüldü, çok ağladı. 
      Durumu Rasülullah (s.a.v.)'a üzüntüyle bildirdi. Peygamberimiz ise onun bu hüznünü şu sözlerle dindirdi:
      Sen o kadınlara; "Benden daha hayırlı ve üstün olduğunuzu nasıl söylüyorsunuz? Benim eşim Muhammed (s.a.v.), 
      atam Hârun (a.s.), amcam da Musa (a.s.)'dır, deseydin ya!", Kimdir bu müminlerin annesi? 

32. Safiyye (r.anha). 

33. Hz. Peygamber (s.a.v.) ile son evlenen hanımdır. İslam tarihinde savaşanlara yardım etmek amacıyla kadınlardan bir 
      bölük kurarak kurarak bu bölüğün başına geçen ilk kadındır. Tebük savaşında yaralandı. Kütübü Sitte'de 
      kendisinden rivayet edilen 46 hadis vardır. Kimdir bu annemiz? 

33. Hâris kızı Meymune (r.anha) 

34. Hz. Osman ile evlenmiş olan Peygamberimizin kızları Rukiyye ve Ümmü Kulsum daha önce kimlerle evliydiler?  
34. Rukiyye, Ebu Leheb'in oğlu Utbe; Ümmü Kulsum ise Ebu Leheb'in diğer oğlu Uteybe ile evliydiler. 
      İslam gündeme gelince, ayrılıp baba evine döndüler. 

35. Peygamberimiz (s.a.v.)'in son ve dördüncü kızıdır. Hz. Peygamber'e peygamberlik gelmeden beş sene önce dünyaya 
      gelmiştir. Her haliyle, oturuşu, kalkışı, sözü ve tavrıyla o kadar Hz. Rasülullah (s.a.v.)'a benziyordu ki ona "Ümmü 
      Ebiha" yani "Babasının annesi" denmiştir. 
      "Eşrefünnisa" yani "kadınların hanımefendisi"; "Zehra" yani "saf ve parlak yüzlü"; "Betül" yani "İffetli" ifadeleriyle de 
      anılmıştır. Peygamberimiz (s.a.v.)'in vefatından sonra ailesinden ona ilk kavuşandı. Biliyor musunuz kimdir? 

35. Peygamberimiz (s.a.v.)'in sevgili kızı Hz. Fatıma (r.anha)'dan başkası değildi. 

36. Hz. Peygamberimiz (s.a.v.)'in oğlu İbrahim kaç yaşında vefat etmiştir? 
36. Onsekiz aylıkken. 

37. Rasülullah (s.a.)'ın Medine'ye gidişinden sonra, Mekke'de ana babasının himayesinden çıkıp, müslüman olarak 
      Medine'ye ilk hicret eden kadındır. Ummu Seleme (r.anha) onu sevinçle karşılamış ve: "Allah'a hicret ettin ha? 
      Rasülullah (s.a.v.) tarafına göctün ha? diye, sevinçle bağırmıştı. Kimdi bu sahabi hanım? 

37. Ümmü Kulsum (r.anha). 

38. Hz. Ali (r.a.)'nin annesidir. Vefat etttiğinde, Peygamberimiz (s.a.v.) kendi gömleğini çıkarıp, ona kefen yapmıştır. 
      Kimdir? 

38. Esed kızı Fatıma (r.anha). 

39. Kâfirler kızgın güneş altında su vermeyerek işkence ederken, Allah'ın gökten kendisine su indirdiği, bunun üzerine 
      işkence yapanların müslüman olduğu sahabi hanım kimdir? 

39. Ümmü Şerik El-Esediyye (r.anha). 

40. İkinci Akabe Biatı'nda Medine'yi temsil eden 73 erkek müslüman yanında bulunan iki kadından biriydi. Uhud harbi, 
      Hudeybiye antlaşması, Hayber, Huneyn ve Yemane savaşlarına katılmış, Uhud savaşında müslümanların bozguna 
      uğradıkları sırada vücudu kanlar içinde, elinde kılıcı, kocası ve iki oğluyla Peygamber (s.a.v.)'e kalkan olmuştur. 
      Müseylemetü'l-Kezzab'a karşı verilen Yemane savaşında ise oniki yerinden yaralanmış ve bir kolunu kaybetmiş ve 
      oğlu Habib'i şehit vermiştir. Bu sahabi hanım kimdir? 

40. Künyesi Ümmü Umare, asıl adı Nesibe Bt. Ka'b. (R.anha). 

41. Bu biate katılan ikinci sahabi hanım kimdir?  
41. Esma Bt. Amr (r.anha). 

42. Birinci Akabe Biatı'na katılan kadın sahabinin adı? 
42. Ubeyd b. Sa'lebe'nin kızı Afra. 

43. Enes b. Malik'in annesi olan sahabi hanımlardan Rumeysa (r.anha)'nın diğer adı nedir? 
43. Ümmü Süleym (r.anha). 

44. Henüz müslüman olmamış olan Ebu Talha kendisine evlenme teklif ettiğinde Ümmü Süleym ne demiştir?
44. "Ey Ebu Talha, sen reddedilmeyecek birisin. Ancak kafirsin. Ben ise müslüman bir kadınım. Bu nedenle seninle 
      evlenem!" 

45. Ebu Talha'nın "Mehrin nedir?" sorusunu Ümmü Süleym nasıl cevaplandırmıştır?  
45. "Altın ve gümüş değil, senden sadece müslüman olmanı isterim, benim mehrim İSLAM'dır." 

46. Bu sahabi hanım hakkında Peygamberimiz ne buyurmuştur? 
46. "Gördüm ki, cennete girmişim; önümde bir ayak sesi, bir de baktım ki RUMEYSA!" 

47. Rasülullah (s.a.v.)'ın halasıdır. Kardeşi Hz. Hamza; oğlu, Zubeyr b. el-Avvam'dır. Uhud savaşında müslümanlara 
      su taşıyan, Hz. Peygamber (s.a.v.)'i yalnız kalmış görünce su tulumunu fırlatıp savaş alanına atılıp Resulullah (s.a.v.)'ı 
      savunan, kardeşi Hamza'nın parçalanmış vücudu başında, "Vallahi sabredeceğim, bunlar Allah yolunda oldu" 
      diyen sahabi hanım kimdir? 

47. Abdülmuttalib kızı Safiyye (r.anha). 

48. Çocukluğunda Hz. Peygamber (s.a.v.)'in dadılığını yaptı. Usame (r.a.)'nin annesidir. Yürüyerek hicret etti. 
      Hz. Peygamber'in vefatından sonra Hz. Ömer (r.a.) kendisini ziyarete geldiklerinde ağlamaya başlar ve "Artık bize 
      gökten haber gelmeyecek!" derdi. Kimdi, tanıyor musunuz? 

48. Ümmü Eymen (r.anha). 

49. Peygamberimiz (s.a.v.)'in en büyük kızı kimdi? 
49. Zeyneb (r.anha). 

50. Peygamberimiz (s.a.v.)'in kızı Zeyneb kiminle evliydi? 
50. Teyzesi Hale'nin oğlu Ebu'l As B. Rebi ile. 

51. Hz. Peygamber (s.a.v.) Medine'ye hicret ettiğinde, Zeyneb neden Mekke'de bekliyordu? 
51. Kendisine iyi davranan, fakat henüz iman etmemiş olan kocasının İslamı kabülünü. 

52. Ebu'l-As, hangi olay üzerine Zeyneb'i Medine'ye gönderdi?  
52. Ebu'l-As, Bedir harbinde müslümanların eline esir düşmüş ve Hz. Peygamber tarafından fidye alınmaksızın 
      Zeyneb'i Medineye göndermek üzere serbest bırakılmıştı. 

53. Ebu'l-As, ne zaman müslüman oldu? 
53. Hicretin 7. yılında. Bunun üzerine Hz. Peygamber Zeyneb'i ona geri vermişti. 

54. Nifas (lohusalık) nedir? 
54. Çocuk doğduğunda, rahimden gelen kandır. 

55. Lohusalığın müddeti en çok kaç gündür? 
55. 40 gündür. 

56. Lohusalıkta kılınamayan namazların sonradan iadesi gerekir mi? 
56. Gerekmez. 

57. İstihaza (Özür kanı) nedir? 
57. İstihaze, ay hali ve lohusalık zamanları dışında rahimden kan gelmesi halidir. 

58. İstihaze, kadını namazdan, oruçtan, ay hali ve lohusalıkta yapılamayan diğer şeylerden alıkoyar mı? 
58. Hayır, alıkoymaz. 

59. Doğum yapan bir kadının 40 günden önce lohusalığı bitse ne yapar? 
59. Yıkanır, namazını kılar, ramazansa oruç tutar. 

60. Hanımlarda aybaşı müddeti kaç gündür? 
60. 3 günle 10 gün arasında değişir. 

61. Kanama 10 günden fazla olursa hükmü nedir? 
61. 10'uncu günden sonrası aybaşı sayılmaz. 

62. Hayızlı (ay halinde) bir hanım neler yapamaz? 
62. Hayız halinde namaz kılamaz, oruç tutamaz, mescide giremez, Kur'an okuyamaz ve ona el süremez. 
      Kabe'yi tavaf edemez ve eşi ile cinsel ilişkide bulunamaz. 

63. Hayız olan kadın, tutamadığı oruç ve kılamadığı namazların sonradan kazasını yapar mı? 
63. Orucunun kazasını yapar fakat namazının kazasını yapmaz. 

64. Lohusalıkta yapılamayan işler nelerdir? 
64. Hayız halinde yapılamayan şeyler, lohusalıkta da yapılamaz. 

65. Gusül abdesti alırken kadının örülmüş saçlarını çözerek, saçının tümünü ıslatması gerekir mi? 
65. Gerekmez. Saç diplerini ıslatması yeterlidir. 

66. Ojeli tırnaklarıyla yıkansa, kadının abdesti sahih olur mu ?  
66. Su tırnakla temas etmeyeceği için sahih olmaz.  

67. Evli bir hanım hayız bitiminden sonra eşiyle cinsel birliktelik için ne yapması gerekir? 
67. Yıkanması gerekir. 

68. Aybaşı görecek çağa gelen bir genç kız, ilk olarak kanamayı görünce ne yapar? 
68. Namazını bırakır, oruçlu ise orucunu bozar ve aybaşı günlerindeki yasaklara uyar. Şayet bu kanama 3 günden 
      az olursa, bunun aybaşı hali olmadığı anlaşılır. Bu durumda, bırakılan namazlar ve tutulmayan oruçlar kaza edilir. 

69. Aybaşılı bir kadın, hangi ibadetleri yapabilir? 
69. Dua edebilir, dua ayetlerini ezberden okuyabilir. Salavatı şerife getirebilir. Radyodan, TV'den ya da (cami dışında) 
      bir başkasından Kur'an dinleyebilir. 

70. Temiz olarak yatan bir kadın, uyandığı zaman aybaşı olduğunu anlarsa, ne zamandan itibaren aybaşılı sayılır? 
70. Uyandığı andan itibaren aybaşılı sayılır. Bu nedenle, yatmadan önce geçirdiği namaz varsa kaza eder. 

71. Aybaşılı bir kadın, yatıp uyandığında, kanın kesildiğini anlamış bulunursa aybaşı hali ne zaman sonra ermiş sayılır? 
71. Uyuduğu andan itibaren aybaşı hali sonra ermiş sayılır. Bu nedenle, bu süre içinde geçirdiği namaz varsa kaza eder. 

72. Müslüman bir hanım, müslüman olmayan bir erkekle evlenebilirmi? 
72. Evlenemez.  

73. "İman edinceye kadar müşrike kadınlarla evlenmeyiniz" hangi ayetin mealidir. 
73. Bakara Suresi'nin 221 ayeti'nin. 

74. Müslüman bir hanım koku sürünüp sokağa çıkabilir mi?  
74. Çıkamaz. 

75. "Rasüle itaat eden, Allah'a itaat etmiş olur" hangi ayetin açıklamasıdır? 
75. Nisa süresinin 80. ayetinin. 

76. Eş seçmede tercih unsuru nedir?  
76. Dindarlık. 

77. Adetli iken dini nikah kıyılabilir mi? 
77. Kıyılır. 

78. Koğuculuk yapanlar (insanların arasını bozmak için laf taşıyanlar) nereye giremezler?  
78. Cennet'e. 

79. Çocuğu zararlı örneklerden korumak neden önemlidir?  
79. Çocuk taklitçidir ve örnek onun için her şeydir. Çocuk, iyiliğe de, fenalığa da örneklerin etkisiyle atılır. Hareket haline 
      gelmiş bir eylem, çocuğun zihnine bir kıvılcım gibi sıçrar. Zararlı örnekler, çocuğun iyilii seçmesini engeller. Binbir 
      olumsuz etki, kalbine zalim darbelerle iner. Her an  karşısına çıkan sefil, iğrenç sahneler, onun zayıf zihnine, hayatın en 
      doğal gereğiymiş gibi siner.  
      BİR   ÇAĞRIŞIM,  BİR   HATIRLATMADIR   ÖRNEK.  
      KONUŞAN,   EMREDEN,   HÜKMEDEN   BİR   SESTİR.  
      BU   DUYULMAYAN   SES:  “BENİ   İZLE,  SEN  DE  
      BENİM   GİBİ   YAP !”  DER...            'Kötü  örnekler  bir  kez  yolu  açarsa, tedbir  çaresiz  kalır'.  

80. Küçük şeylere neden önem vermek gerekir? 
80. Çünkü küçük şeyler küçük kalmaz büyür, kaybımız ve kazancımız hep küçük şeyler yüzünden olur. Bir tek kırıcı sözle 
      insan kedere sürüklenir; hep küçük nedenlerle yara alır içtenlik. Hassastır insan kalbi; dikkatli olunmazsa, bir gül bile 
      incitir. Son anda dengeyi bozan, öfkeyi doğuran, olayı başlatan hep küçük şeylerdir.  

81. Çocuk çeşitli konularda yalan söylediği veya kuşa ya da kediye taş attığı zaman anne ne yapmalıdır?  
81. HAYIR! deyip, çocuğa yaptığı yanlışı anlatmalıdır anne.  

82. Bir kişi bir gün Peygamberimize gelip, "Hangi sadakanın derecesi daha yüksektir? diye sordu. Peygamberimiz (s.a.v.) 
      ona ne cevap verdi? 

82. "Darlıkta az şeyden yapılan yardım" buyurdu. 

83. Günümüzde anne babanın çocuklarına karşı en büyük görevi nedir?  
83. Çocuğu zararlı örneklerin, özellikle olumsuz televizyon programlarının, ayıp tanımayan etkisinden korumak; çocuklara 
      bizzat örnek olmak ; islam büyüklerinin hayatlarından kesitler göstererek, onları iyiye, erdeme yönlendirmek; arkadaş 
      seçiminde ona yardımcı olmak; Allah’ın varlığını ve yüceliğini, ihsanını anlatmak, Peygamber’i sevdirmek; “Helal” ve 
      haram” kavramlarıını vermek; “sorumluluk” bilincini işletmek; Onları  “Allah’a  hizmete coşkusuyla bezemek.  

84. Çocuk eğitiminde en etkili yaş dönemi hangisidir?  
84. 0-6 yaş dönemi. 

85. Gerçek yetim kimdir? 
85. Gerçek yetim, ana-babasının terbiyesinden yoksun kalan çocuktur.  

86. Çocuğun doğumunun 7. Gününde ne yapılır?  
86. Sağ kulağına ezan sol kulağına kamet okunur ve adı konulur, Akika’sı (şükür kurbanı) kesilir ve saçı traş edilir.  

87. Tahnik nedir? 
87. Çocuk doğduktan bir süre sonra ağzına tatlı bir şey dokundurmaktır. 

88. Ana ile baba çocuğa isim koyma hususunda anlaşamadıklarında isim koyma hakkı kimindir? 
88. Babanındır. 

89. Çocukların kaç yaşında namaza alıştırılmaları ve yataklarının birbirinden ayrılmaları gerekir? 
89. 7 yaşında namaza alıştırılmaları, 10 yaşına girdiklerinde de yataklarının ayrılması gerekir.  

90. Peygamberimizin (s.a.v.)’in kızı Hz. Fatıma’nın çehizi nelerdi?  
90. Bir elbise, bir  gömlek, bir baş örtüsü, bir minder, biri ottan  öbürüde koyun yününden iki döşek, dışı deri içi ottan  
      dört yastık, bir yün örtü, bir hasır, bir el değirmeni, bakır bir leğen, deriden bir su kabı, bir süt bakracı, bir tas,  
      bir su tulumu, bir ibrik, bir  küp ve  bir testi
 
 91. Hz. Fatıma ile Hz. Ali evlendiklerinde kaç yaşlarında idiler?  
91. Hz. Fatıma  18, Hz Ali ise 21  yaşında  idi.  

92. Hz. Fatıma, yorgun ve zayıf düştüğü bir sırada, üstelik hamileyken, Peygamberimizden bir hizmetçi istediği zaman ne 
      karşılık almıştı ?
  
92. “Kızım, Ehli Suffe  açlıktan iki büklümken sana bunu veremem.”  

93. İsmi Hind olan kadın kimdir? 
93. Ebu Süfyan'ın karısıdır. Uhud, savaşında Vahşi'ye Hz. Hamza'yı öldürtüp çiğerini söktürmüştür. 

94. Mekke fethedildiğinde kendisi dahil kimseden intikam alınmadığını gören Hind ne demiştir? 
94. "Bu kadar da mı aldanmışız, gerçeği görememişiz" demiştir. 

95. Ebu Leheb ve karısı hakkında hangi süre nazil olmuştur? 
95. Leheb süresi. 

96. Kızı annesine "Hayır anne, süte su katamayız, Ömer görmese de Allah görür" diyordu. Bu sözleri duyan Hz. Ömer 
      (r.a.) bu kızı oğlu Asım'a eş olarak almış, bu evlilikten bir kız dünyaya gelmişti. Bu kız da sonradan evlenecek ve 
       adaletiyle ün salacak bir kişiyi doğuracaktır. Kimdir bu ünlü kişi? 

96. Emevi Halifesi Ömer B. Abdülaziz (r.a.). 

97. Ammar b. Yasir'in annesidir ve İslam'ın ilk kadın şehididir. Kimdir biliyor musunuz? 
97. Sümeyye (r.anha). 

98. Hz. Ali (r.a.)'in kızkardeşini tanıyor musunuz? 
98. Fatıma )r.anha). 

99. Hz. Ebubekir (r.a.)'in hanımının adı nedir? 
99. Ümmü Rumman (r.anha). 

100. Kadın veya koca, öldüklerinde birbirlerini yıkayabilirler mi?  
100. İslam hukukuna göre kadın öldüğü andan itibaren nikahı düşer. Yani geçersiz olur. Bunun için de kocası kadını  
        yıkayamaz, kefenleyemez, kabre koyamaz, kısaca kadın için yabancı bir kimse gibi olur.  

        Ancak erkek ölürse kadının nikahı 130 gün devam eder. Bu süreye iddet denir. Bu yüzden de kadın kocasının 
        ölümünden sonra 130 gün (üç defa hayiz görüp temizleninceye kadar) başkası ile nikahlanamaz. Kadının iddeti  
        (bekleme süresi) boşanmış ise 100 gün, kocanın ölümü halinde 130 gündür. Yani koca öldüğünde, nikah devam 
        ettiğinden halen kadının kocasıdır. Bu yüzden de kocasını yıkayabilir, kefenleyebilir, defnedebilir.  

101. Cünüp kimse ile, ay hali olan kimsenin ölüyü yıkamaları caiz midir? 
101. Evet, caizdir. 

102. Kadınlar cenazenin arkasından yürüyebilirlermi?  
102. Caiz değildir. 

103. Ölen  birisi  için siyah elbise giymek ve kocası için üç günden fazla yas tutmak kadın için caiz midir? 
103. Caiz değildir. 

104. Taziye yapıldığında hangi sözlerle teselli verilir? 
104. Allah sabır veecir versin, hüküm Allah’ındır. Allah cennete kavuştursun, gibi sözlerle. 

105. Kadın, yanında kocası ya da bir mahremi olmadan hacca gidebilirmi ?  
105. Gidemez. 

106. Kadınlar hacda ihrama nasıl girerler? 
106. Kendi elbiseleri içinde, sadece niyet ederek girerler.  

107. Telbiye ne demektir?  
107. Telbiye, şu sözleri söylemektir: Lebbeyk, Allahümme lebbeyk,  lebbeyle là şerike leke lebbeyk.  
        İnnelhamde venni’mete leke velmülk. La şerike lek. Türkçe meali: Allah’ım ! Emrine boyun eğdim, huzurundayım. 
        şerikin yoktur. Davetine  içtenlikle uydum; asla şerikin yoktur. Muhakkak ki, hamd da bütün nimetler de, senindir.  
        Asla şerikin yoktur.”  

108. İhrama girdikten sonra söylenecek "telbiye" cümlesini, kadınlar erkekler gibi yüksek sesle mi söylerler? 
108. Hayır. Yalnız kendilerinin duyabileceği kısık bir sesle. 

109. Kadın hacda ihramlı iken  koku ya da kına kullanabilir mi?  
109. Kullanamaz. 

110. Zekat kimlere verilir?  
110. Müslüman fakirler, dilenmeye muhtaç olan yoksullar, borçlu fakirler, yolda  kalan garipler, cihada katılmak isteyen 
        yoksul mücahitler.  

111. Zekat kimlere verilmez?  
111. Ana, baba, dede ve  ninelere; oğul, kız ve torunlara; karı veya kocadan her biri diğerine; zekat vermekle yükümlü  
        olanlara; müslüman olmayan fakirlere; cami, mescid, çeşme ve benzerlerine yaptırmak ya donarmak için zekat  
        verilmez.  

112. Zekatı kimlere vermek daha iyidir?  
112. Zekatı önce muhtaç olan erkek ya da kız kardeşlere, sonra bunların çocuklarına, sonra amcalara, halalara, sonra 
        bunların çocuklarına, sonra  dayılara, teyzelere ve bunların çocuklarına, sonra da fakir komşulara vermek efdaldir.  

113. En az ne kadar altına ya da altından yapılan süs eşyalarına zekat düşer? 
113. 80,18 gr. altına.. 

114. En az ne kadar gümüşe zekat düşer? 
114. 561,3 gr. gümüşe. 

115. Elmas, inci, yakut, mercan gibi değerli taşlar için zekat vermek gerekir mi? 
115. Miktarı ne kadar olursa olsun zekat gerekmez. 

116. Verilecek zekat miktarı yüzde kaç olarak hesaplanır?  
116. Yüzde iki buçuk, yani kırkta bir. 

117. Paranın zekatı nasıl hesaplanır?  
117. Eldeki paranın miktarı, en az üzerinden 1 yıl  geçmek koşuluyla en az 80.18 gr. Altın ya da 561,3 gr. gümüş  
        değerinde ise bu paraya düşer ve kırkta biri zekat olarak verilir.  

118. İnfak nedir? 
118. Allah'ın ihsan ettiği maldan O'nun rızası için ve O'nun razı olacağı yerlere harcamada bulunmaktır. 

119. Karı-kocanın birbirleri üzerindeki temel hakları nelerdir? 
119. Müslüman bir karı-kocanın birbirleri üzerindeki başlıca hakları: Allah için, yürekten birbirlerine bağlanmaları, 
        kırıcı söz ve tavırlarla birbirlerini incitmemeleri, iffetlerini korumaları, hayat sınavında yardımlaşmaları. 

120. Kadın kocasının malı ile hayır yapabilir mi? 
120. Kocasının izni ile evet.

121. Kadın hangi oruçlarını kocasının izni olmadan tutamaz? 
121. Nafile oruçlarını. Ancak, kocası başka yerde ise ya da hastaysa ondan izin almadan da oruç tutabilir. 

122. Hamile hanımın, cenine; ya da emzikle kadının, emzirdiği çocuğa zarar gelir endişesiyle oruç tutmaması caiz midir? 
122. Caizdir. 

123. Çocuk yaşta anne ve babanın kaybetmiş ve korumasız kalmıştır. Zalim biri tarafından yakalanmış, önce hizmetçi 
        olarak çalıştırılmış, sonra köle olarak satılmıştır. Bu yıllarda isteği dışında çalgı ve eğlence hayatı gibi günahlara da 
        bulaştırılmıştır. Sonradan geçirdiği hallerde büyük manevi dercelere ulaşmış ve azat edilmiştir. Bundan sonra şehrin 
        yakınında bir dağa çekilmiş ve bir külübede hayatını sürdürmüştür. Süfyan-ı Sevri, Malik b. Dinar gibi devrin büyük 
        zatları ondan öğüt almışlardır. Tasvvufta çığır açan bu veli kadın kimdir? 

123. Rabiatü'l-Adeviyye (r.anha). 

124. Hz. Peygamber (s.a.v.)'in buyurduğuna göre işledediği günahlara tevbe ederek bir daha işlememeye söz veren 
        kimsenin Allah katındaki durumu nedir? 

124. Hiç günah işlememiş gibi olur. 

125. Sabah kalkınca okunacak dua? 
125. Elhamdülillahi'llezi Ahyâna Ba'de mâ Emâtenâ ve İleyhi'l-Ba'sü ve'n-Nüşür. 
        (Hamd olsun bizi öldükten sonra dirilten Allah'a! Öldükten sonra diriltmek O'na aittir). 

126. Evden nasıl çıkılır, hangi dua yapılır? 
126. Eş ve çocuklarla, hayırlar dileğiyle vedalaşıp helalleşilir ve "Bismillahi Tevekkeltu alellahi, velâ Havle velâ Kuvvete 
        illâ Billah" duası okunur. (Allah'ın adıyla, Allah'a güvendim. Güç ve kuvvet ancak Allah'tandır). 

127. Gece yatağa girerken okunacak dua? 
127. Bismike'llahümme Ahyâ ve Emütu. (Allah'ım! Senin adını anacak yaşar ve ölürüm). 

128. Camiye girildiğinde okunacak dua? 
128. Bismillahi vesselâtü vesselâmü alâ Rasülillahi Allahümme İftah li Ebvâbe Rahmetik. 
        (Allah'ın adıyla, salât ve selam Rasülullah'ın üzerine olsun. Allah'ım bana rahmet kapılarını aç!). 

129. Kadın, kimlerin  yanında  başını  açabilir ? 
129. Kocası, kendisinin ve kocasının babası, oğulları, kendi kardeşleri, kendi kardeşlerinin oğulları, 
        kardeşlerinin  oğulları ve küçük  çocukların  yanında. 

130. Yanında başını açamıyacağı kimselerin dışındaki erkeklerle tokalaşması, bir müslüman hanım için caiz midir? 
130. Caiz değildir. 

131. Kadının  örtünmesi  Kur’an’da  hangi  ayetler  emrediyor? 
131. Ahzab suresi 33. ve 59. ayetler, Nur  suresi 31. ayet. 

132. Şöhret  ve  dikkat  çekmek  için  süslenmenin  dinimizce  hükmü  nedir? 
132. Haramdır. 

133. Kadın  kimin  için  süslenmelidir? 
133. Kocası için. 

134. Hicretin 2. yılında Yahudi bir kuyumcunun, dükkanına alış-veriş için gelen müslüman bir kadının örtüsünü zorla 
        açması üzerine başlayan olayların sonucunda Hz. peygamber'in yahudilere karşı açmış olduğu savaşın adı nedir? 

134. Beni Kaynuka Savaşı. 

135. Kadının islami örtünüşü nasıldır? 
135. El, yüz ve topuklardan aşağısı hariç, tüm bedenin, hatlarının belli etmeyecek şekilde örtülmesidir. 

136. Hz. Abbas'ın hanımı ve Hz. Peygamber'in hanımlarından Meymune annemizin kızkardeşidir. İslam'ın yayılmasında 
        büyük hizmetler verdi. Bu güzide hanım, biri meşhur bilgin İbni Abbas (r.a.) olmak üzere hayatlarını İslam'a adayan 
        7 çocuğun da annesidir. Kimdir? 

136. Ümmü'l-Fadl (r.anha). 

137. Hz. Ebubekir zengin olduğu halde, kızı Esma'yı yoksul fakat müslüman bir gençle evlendirmişti. Kimdi bu genç? 
137. Zübeyr İbnu'l-Avvam. 

138. Zubeyr İbnu'l-Avvam için Rasülullah (s.a.v.) nu buyurmuştur? 
138. "Her peygamberin havarisi vardır. Benim havarim de Zübeyr'dir. 

139. Esma'ya neden "iki kemerli" lakabı verilmiştir? 
139. Hz. Peygamberle, Hz. Ebubekir'e hicret için hazırladığı yiyecek ve su tulumunu bağlayacak bir şey bulamadığında 
        kemerini ikiye bölerek ip yapmıştı. 

140. Esma, oğlu Abdullah b. Zubeyr'i nerede doğurmuştur? 
140. Hicrette, Kuba'ya varıldığında. Muhacirlerin Medine'de doğan ilk çocuğu idi. 

141. Karı-kocanın birbirleri üzerindeki temel hakları nelerdir? 
141. Müslüman  bir karı-kocanın birbirleri üzerindeki başlıca hakları: Allah için, yürekten birbirlerine bağlanmaları, 
        kırıcı söz ve tavırlarla birbirlerini incitmemeleri, iffetlerini korumalı, hayat sınavında yardımlaşmalar?. 

142. Kocasına karşı hangi tavırları, ailenin mutluluğunu artırıcıdır? 
142. Sabahları kocasını güler yüzle ve dualarla uğurlaması, akşamleyin de, güler yüzle ve “hoşgeldin”le karşılaması, paketi 
        varsa elinden alması, sevinç ve üzüntüsünü paylaşması, yorgunsa dinlenmesini sağlaması, giyimine özen göstermesi. 

143. Erkekler ev içinde hanımlarının en çok hangi davranışlarından incinirler? 
143. Olumsuz ses tonuyla karşılık vermeleri, kolayca yerine getirilmeyecek bir şeyde ısrarlı olmaları. 

144. İçten gelmek ve Allah için olmak şartıyla insanların her fırsatta birbirlerine "Seni seviyorum" demesini 14 asır önce 
        kimin tavsiye ettiğini biliyor musunuz? 

144. Hz. Peygamber (s.a.v.) 

145. Hz. Peygamber (s.a.v.)'in bildirdiğine göre kadınların, kocalarının haklarına saygılı olmaları ve meşru isteklerini yerine 
        getirmeleri hangi ibadetin karşılığıdır? 

145. Cihad ibadetinin. 

146. Bir kadının yabancı olsun tanıdık olsun bir erkeğe selam vermesi doğru mudur? 
146. Doğru değildir. Bir kadın ancak mahremlerine selam verebilir. 

147. Kadın, ezan okuyup, kamet getirebilirmi? 
147. Hayır. 

148. Abdestsiz olarak Kur’an-ı Kerim’i bir örtü ile tutmak caiz midir? 
148. Caizdir.  

149. Kadın, ezan okuyup, kamet getirebilir mi?  
149. Hayır. 

150. Hayızlı kadın tilavet secdesi yapabilir mi? 
150. Hayır yapamaz.

151. Çocuğun ağlaması, susması ve vaktin gecikmesi halinde, kadın kucağında çocuğuyla namaz kılabilir mi? 
151. Kılabilir. 

152. Cünüp olarak yapılması haram olan şeyler nelerdir? 
152. Namaz kılmak, Tavaf yapmak, Kur'an'a dokunmak ya da taşımak, Kur'an okumak, mescide girmek. 

153. Nişanlıların, yanlarında bir yakını olmadan, başbaşa kalmaları caiz midir? 
153. Caiz değildir. 

154. Düğün gecesi def çalınabilir mi? 
154. Caizdir. 

155. Gelinle damat odalarına girdiklerinde ilk yapacakları şey nedir? 
155. İki rekat şükür namazı kılmak ve dua etmektir. 

156. Birlikte olmadan önce hangi dua okunur? 
156. Önce Besmele çekilir ve "Allahümme Cenniba'ş-Şeytâne mâ Razaktena" duası okunur. 
        (Allah'ım! Şeytanı bizden ve bize lutfedeceğin çocuktan uzaklaştır). 

157. Rızası alınmadan bir genç kız evlendirilebilir mi? 
157. İslam buna izin vermez.  

158. "Ahirette en çok huzur içinde olan, dünyada en çok düşünendir" sözünü kim söylemiştir? 
158. Hz. Peygamber (s.a.v.) 

159. Elinde kazma, kendisi için mezar kazmaya giden kimseye Hz. Ebubekir (r.a.) ne söylemiştir? 
159. "Kabri kendine hazırlama, kendini kabre hazırla!" 

160. "Firdevs cennetinde Peygamber ve sıddıklarla bir arada bulunmayı istiyorsun ama, buna karşılık, hangi ameli işledin? 
        Hangi şehevi arzusu kırdın?  
        Hangi hiddetini yendin?  
        Sana gelmeyen hangi akrabana gittin?  
        Kardeşinin hangi kusurunu bağışladın?  
        Allah için nelerden uzaklaştın ve nelere yaklaştın?" sözünü kim söylemiştir? 

160. Fudayl B. İyad (r.a.). 

161. Kadının değerini ifade eden üç Hadis-i Şerif söyleyiniz? 
161. “Kadınlar  size  Allah’ın emanetidir.”,  
        ”Cennet annelerin ayakları altındadır”, 
        "Dünya nimetlerinin en hayırlısı dindar kadındır." 

162. “Müminlerin Peygamberi  kendi  nefislerinden  çok  sevmeleri  gerekir..” hangi  ayetin mealidir? 
162. Ahzap suresi, 6 ayetin. 

163. Peygamber'i sevmenin değer ve ölçüsünü veren bir Hadis-i Şerif söyleyiniz. 
163. "Sizden biriniz, ben kendisine malından, çocuğundan ve bütün insanlardan daha sevimli ve sevgili olmadıkça iman 
        etmiş sayılmaz." 

164. Hangi Hadis-i Şerif, Cennet'e dilediği kapıdan girecek kadınları bildiriyor? 
164. "Kadın, beş vakit namazını kılar, yılda bir ay orucunu tutar, iffetini korur ve kocasına itaat ederse cennet kapılarının 
        dilediğinden girsin." 

165. "Her yeni eskiyecek ve her şey son bulacaktır. Ben de öleceğim, fakat gam yemem, temiz bir çocuk doğurdum, 
        dünyaya bir büyük hayır bırakıyorum." Bu sözleri kim, ne zaman söylemiştir? 

165. Rasülullah'ın annesi Hz. Amine, vefatından önce söylemiştir. 

166. Hz. Peygamber anıldığında ne yapılır?  
166. Salavat getirilir. Yani en kısa şekliyle "Allahümme salli alâ Muhammed" denilir. 

167. Salavat getirerek neyi ifade etmiş oluruz? 
167. Hz. Peygamber (s.a.v.)'e olan sevgi ve bağlılığımızı. 

168. Sahabiler Peygamberimize sevgilerini nasıl dile getirirlerdi? 
168. Her fırsatta O'na "Anam-babam sana feda olsun, ya Rasulüllah" diyerek. 

169. Ebu Süfyan bu sevgi için ne demiştir? 
169. Hiç kimsenin böyle bir sevgiyle sevildiğini görmedim. 

 


İmza

Gafil İnsan Tuhaf Bir Laf Eder. Der ki: "Yarın Olsun Şunu Yapayım." Bilmez ki, Bugün dünün Yarınıdır.

Cevap Yazan Aksaray 68
27.01.2011 00:00:22
Normal Üye
Aksaray 68
 
Mutlumusun :
Yazmamış
Neden :
Yazmamış
SonKararinmi :
Yazmamış
Cevapları Sadece Üyeler Okuyabilir

                 AKSARAY

Cevap Yazan Ecrin Hüma
11.02.2011 11:43:39
Normal Üye
Ecrin Hüma
 
Mutlumusun :
Yazmamış
Neden :
Yazmamış
SonKararinmi :
Yazmamış
Cevapları Sadece Üyeler Okuyabilir

Gafil İnsan Tuhaf Bir Laf Eder. Der ki: "Yarın Olsun Şunu Yapayım." Bilmez ki, Bugün dünün Yarınıdır.

Cevap Yazan Ortaköylü Merve
12.02.2011 18:03:28
Normal Üye
Ortaköylü Merve
 
Mutlumusun :
Yazmamış
Neden :
Yazmamış
SonKararinmi :
Yazmamış
Cevapları Sadece Üyeler Okuyabilir

Aksaray    Ortakoy

Cevap Yazan Ecrin Hüma
14.02.2011 13:57:05
Normal Üye
Ecrin Hüma
 
Mutlumusun :
Yazmamış
Neden :
Yazmamış
SonKararinmi :
Yazmamış
Cevapları Sadece Üyeler Okuyabilir

Gafil İnsan Tuhaf Bir Laf Eder. Der ki: "Yarın Olsun Şunu Yapayım." Bilmez ki, Bugün dünün Yarınıdır.

Cevap Yaz
Copyright
Bugün : 0 - 0 - 0 | Dün : 0 - 0 - 0 | Toplam : 182 - 1129 - 1311 | Üyeler : 0 - 2353 | Online : 0 - 1
Onlineler :
Neler Yaptık | Hakkımızda | İletişim | SiteMaps | Rss
2oo6-2o14 © Copyright Aksaray 68
Yazılım Tasarım
Aksaray 68

AKSARAY.TC - Bizimsite - Aksaray Bilisim - Ihlara - Aksaray Haberler- AxarayFm - siteni ekle
YASAL UYARI
Sitemiz, hukuka, yasalara, telif haklarına ve kişilik haklarına saygılı olmayı amaç edinmiştir. Sitemiz, 5651 sayılı yasada tanımlanan .yer sağlayıcı. olarak hizmet vermektedir. İlgili yasaya göre, site yönetiminin hukuka aykırı içerikleri kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Bu sebeple, sitemiz .uyar ve kaldır. prensibini benimsemiştir. Telif hakkına konu olan eserlerin yasal olmayan bir biçimde paylaşıldığını ve yasal haklarının çiğnendiğini düşünen hak sahipleri veya meslek birlikleri, info@Aksaray.tc mail adresinden bize ulaşabilirler. Buraya ulaşan talep ve şikayetler Hukuk Müşavirimiz tarafından incelenecek, şikayet yerinde görüldüğü takdirde ihlal olduğu düşünülen içerikler sitemizden kaldırılacaktır.

Ping your blog, website, or RSS feed for Free
 

Hızlı Sohbet