Aksaray Yöresel Kültürel Kamusal Kurumsal Paylaşım sitesi Aksarayın en iyi Sitesi
Üyelik Giriş Yap | Üye Ol | Şifrem Neydi | Canlı Destek Facebook
Konu Açan sibel Aksarayli
5.04.2011 00:39:53
Normal Üye
sibel Aksarayli
 
Mutlumusun :
Yazmamış
Neden :
Yazmamış
SonKararinmi :
Yazmamış

BEBEK  BESLENMESI
Bebeðinizi 4-6 ay sadece anne sütü ile besleyiniz. Bu dönemde ona ek gýda vermeyiniz. Bebek 4-6 aydan önce ek gýda almaya hazýr deðildir ve bu dönemde ek gýda baþlanmamasý için çok önemli sebepler vardýr:

Bu dönemde aðzýna verilen yiyecekleri dili ile dýþarý atar. Bu aslýnda bebeðe erken dönemde ek gýda verilmesini önleyici doðal koruyucu bir reflekstir.
4-6 aydan önce ýsýrma, çiðneme-yutma hareketlerini koordineli olarak yapamaz.
Tam olarak baþýný dik tutamaz, oturamaz.
Böbrekleri ek gýda ile alýnan proteinlerin artýklarýný ve mineralleri yeterince atamaz.
Niþastalý besinleri sindirmekte güçlük çeker.
Barsaðýn yeterli olgunluða ulaþmadýðý bu dönemde verilen yiyecekler besin hassasiyeti ve allerjilere yol açar.

4-6 ay arasýnda her bebeðin ek gýda almaya hazýr olduðu zaman farklýdýr. Bunun için bebeðinizin ek gýda almaya hazýr olduðunu gösteren ipuçlarý bekleyin.

Bu ipuçlarý þunlardýr:
Aðýza verilen yiyecekleri dil ile dýþarý atma refleksinin kaybolmaya baþlamasý (dudaklarýna kaþýk deðdiðinde aðzýný açmasýyla beraber dilini dýþarý doðru çýkarmamasý) Baþýný tamamen rahatça dik tutarak oturabilmesi
Isýrma, çiðneme-yutma koordine hareketlerinin baþlamasý Herhangi bir nesneyi parmaklarý ile tutabilmesi
Baþlangýçtaki emme þeklinin daha olgunlaþmasý ve emmenin adeta bir sývý içiyormuþçasýna güçlenmesi Parmaklarý ile tuttuðu nesneyi aðzýna götürebilmesi
Diþ çýkarmaya baþlamasý Yiyeceði gözleri ile takip edebilmesi ve yiyecek verilince aðzýný açmasý


Altýncý aydan sonra her bebek ek gýda almaya hazýrdýr. Ek gýdaya baþlanmasý altý aydan sonraya geciktirilmemelidir. Altýncý aydan sonra bebeðin ek gýdalarý kabul etmesi güçtür.

Bebeðinize ek gýda baþlarken aþaðýdaki noktalara dikkat edin.
Bebeðinize vereceðiniz ek gýdayý onun geliþim düzeyine göre aðzýnda kontrol edebileceði ve yutabileceði besinlerden yumuþak, pürtüksüz yarý sývý besinler seçin.
Bebeðinize vereceðiniz her türlü gýda doðal ve taze hazýrlanmýþ olmalýdýr.
Bebeðiniz için hazýrladýðýnýz besinlere katý yað, þeker, tuz ve baharat katmayýn. Besinlerin doðal tatlarýna alýþmalarýný saðlayýn.
Hazýrladýðýnýz gýdalarý oda ýsýsýnda 2 saatten fazla bekletmeyin.
Konserve, dondurulmuþ ve paketlenmiþ yiyecekleri, hazýr meyve sularý ve kolalý içecekleri, içine boya, tatlandýrýcý veya aroma katýlmýþ besinleri bebeðinize asla vermeyin.
Yeni besinleri bebeðiniz aç iken deneyin. Onur yorgun olmadýðý ve sakin olduðu bir dönem seçin.
Yutmasýný kolaylaþtýrmak ve ek gýdanýn akciðere kaçmasýný engellemek için ek gýda verirken onu kucaðýnýzda kendini güvende hissedecek þekilde dik olarak tutun.
Her yeni gýdaya tek tek ve yavaþ yavaþ baþlayýn, az miktarda baþlayýp, miktarý zamanla (3-4 gün) artýrýn.
Sevmediði bir gýdayý zorla vermeyin, yeniden denemek için bir süre geçmesini bekleyin.
Ek gýdalarý bebeðe uygun bir kaþýkla verin, biberon kullanmayýn.
Beslemeden önce bebeðin kaþýktaki yiyeceðe ilgi göstermesini bekleyin.
Ýsterse bebeðin yiyeceði elleyerek tanýmasýna izin verin.
Öðünlerde alacaðý gýda miktarýný bebeðinize býrakýn, yemek istemediði takdirde ýsrar etmeyin.
Yeme hýzý bebek tarafýndan belirlenmelidir.
Zamanla bebeðinizin kendi kendine yemesine izin verin, bu onun özgüvenini artýrýr.
Ek gýdalara baþladýktan sonra da bebeðinizi 2 yaþýna kadar emzirmeye devam edin.
Çocuðunuza bir yaþýna gelene kadar mümkünse inek sütü vermeyin. Erken yaþta verilen inek sütü çocuðunuzda allerji ve kansýzlýk yapar.
Çocuðunuzu kansýzlýktan korumak için demir yönünden zengin (et, yumurta, mercimekli baklagiller, pekmez) ek gýdalar verin.
Çocuðunuza vereceðiniz ek gýdalarýn A vitamini açýsýndan da zengin (taze sebze ve meyve) olmasýna dikkat edin. Bu onu hastalýktan koruyacaktýr.
Üç yaþýn altýndaki çocuklar günde altý öðün beslenmelidir.
Çocuðunuz ile birlikte siz de yiyin. Bu onun iþtahýný artýracaktýr. Çocuklar kalabalýkta yemek yemeyi severler.
Beþ yaþýna kadar çocuðunuza fýndýk, fýstýk, çekirdek gibi küçük kuru yemiþler vermeyin. Bunlar nefes borusuna kaçarak boðulmaya ve akciðerlerin zarar görmesine neden olabilir.
9-12 ay Aile sofrasýna oturur.
7-9 ay Çoklu karýþýmlar
6-7 ay Ýkili karýþýmlar
4-6 Tekli karýþýmlar


Doðum
ANNE SÜTÜ


4-6 ay
Çocuðunuza tek bir gýda türü içeren yumuþak, topaksýz, yarý sývý tekli karýþýmlar verin. Bu gýdalara en iyi örnekler; yoðurt
meyve püreleri ve meyve suyu (elma, þeftali, muz gibi) sebze püreleridir (kabak, havuç, patates gibi)

6-7 ay
Çocuðunuza iki çeþit gýda içeren ikili karýþýmlar verin. Besinleri ince ince kýyýn veya rendeleyin bir sývý veya yoðurtla karýþtýrýn. Bu gýdalara örnekler;


yoðurtlu sebze püreleri
meyveli yoðurt
tavuklu sebze
etli sebze
tarhana çorbasý
yoðurt çorbasýdýr
Ayrýca bu dönemde yumurtanýn sarýsý, beyaz peynir gibi kahvaltýlýklarda vermeye baþlayýn.

7-9 ay
Artýk çocuðunuza üç veya daha fazla besin türü içeren çoklu karýþýmlar verebilirsiniz. Bu gýdalara örnekler;


sebze çorbasý
dolma
baklagiller
ýzgara köftedir
Çocuðunuzun yemeklerine bir tatlý kaþýðý zeytinyaðý ekleyin. Dokuzuncu aydan sonra çocuðunuz aile sofrasýna oturabilir.


İmza

Bilgi Yok

Cevap Yaz
Copyright
Bugün : 0 - 0 - 0 | Dün : 0 - 0 - 0 | Toplam : 182 - 1129 - 1311 | Üyeler : 0 - 2353 | Online : 0 - 1
Onlineler :
Neler Yaptık | Hakkımızda | İletişim | SiteMaps | Rss
2oo6-2o14 © Copyright Aksaray 68
Yazılım Tasarım
Aksaray 68

AKSARAY.TC - Bizimsite - Aksaray Bilisim - Ihlara - Aksaray Haberler- AxarayFm - siteni ekle
YASAL UYARI
Sitemiz, hukuka, yasalara, telif haklarına ve kişilik haklarına saygılı olmayı amaç edinmiştir. Sitemiz, 5651 sayılı yasada tanımlanan .yer sağlayıcı. olarak hizmet vermektedir. İlgili yasaya göre, site yönetiminin hukuka aykırı içerikleri kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Bu sebeple, sitemiz .uyar ve kaldır. prensibini benimsemiştir. Telif hakkına konu olan eserlerin yasal olmayan bir biçimde paylaşıldığını ve yasal haklarının çiğnendiğini düşünen hak sahipleri veya meslek birlikleri, info@Aksaray.tc mail adresinden bize ulaşabilirler. Buraya ulaşan talep ve şikayetler Hukuk Müşavirimiz tarafından incelenecek, şikayet yerinde görüldüğü takdirde ihlal olduğu düşünülen içerikler sitemizden kaldırılacaktır.

Ping your blog, website, or RSS feed for Free
 

Hızlı Sohbet